illkommen

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH

De Stichting Herbert Fiedler Project stelt zich ten doel, leven en werk van de schilder (Otto) Herbert Fiedler meer bekendheid te geven, mede tegen de achtergrond van de (kunst)historisch roerige periode waarin hij leefde.

U vindt op deze internetpagina's informatie over de schilder Herbert Fiedler (in 't kort), over zijn werk (leven en werk, beknopte biografie en afbeeldingen), verder gegevens over actuele tentoonstellingen en over de Stichting Herbert Fiedler Project. U kunt de belangrijkste teksten downloaden.

Veel plezier.

Nieuwe download: enkele_misverstanden_over_herbert_fiedler_gecorrigeerd.pdfinfo@herbert-fiedler.eu
Nederlandse vertaling: Marijke van der Glas