Stichting Herbert Fiedler Project

 


Doelstelling


De stichting Herbert Fiedler Project stelt zich ten doel, leven en werk van de schilder Herbert Fiedler meer bekendheid te geven, mede tegen de achtergrond van een (kunst)historisch roerige tijd.

14 Mai- 15 augustus 2001 ( 13 mei vernisage 16.00 uur) organiseert het Singer Museum in Laren in samenwerking met de Stichting een retrospectieve tentoonstelling. De tentoonstelling wordt voorbereid door Beatrice von Bormann. Zij verzorgt ook de catalogus, die een zo volledig mogelijk beeld moet geven over het leven en werk van Herbert Fiedler. De afgelopen jaren is al een groot deel van zijn dagboeken, reisverslagen en correspondentie (o.a. met zijn studievriend George Grosz) op schijf gezet. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag maakt zich ook sterk voor dit kunsthistorisch belangrijke project.

 


Medewerking


Veel materiaal is in het bezit van de stichting, resp. van mevr. Frank-Fiedler, de dochter van de kunstenaar. Verder zijn er werken en documenten van Fiedler (affiches, foto's, brieven) in particulier bezit en in musea in binnen- en buitenland (o.a. Stedelijk Museum, Amsterdam; Berlinische Galerie, Berlijn; Museum der bildenden K√ľnste, Leipzig; Haggerty Museum of Art at Marquette University, Milwaykee, Wisconsin). Door de bijzondere tijdsomstandigheden is een deel van het oeuvre niet achterhaald. Fiedler zelf noemde in zijn dagboeken een paar namen, o.a.
Frans Masereel, Jakob Schaffner, Heinrich Fiedler (New York), Marcellus Schiffer, Kurt Kahle (Berlijn, Amsterdam), Hedwig Jaenichen-Woermann (Hamburg), de heer Hahn (Charlottenburg, Berlijn), C. Meinhard (vermoedelijk Berlijn) en Alfred Fiedler (Berlijn, spoorloos).
Veel van de oorspronkelijke eigenaars zijn niet meer in leven. Bovendien zouden werken in andere handen kunnen zijn overgegaan. Daarom vragen wij langs deze weg Uw hulp: bezit U zelf werken van Fiedler, of weet U waar zich nog werk bevindt, kunt U ons dat alstublieft laten weten? Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en alleen in onderling overleg en met toestemming van de eigenaar gebruikt. We willen een zo compleet mogelijk overzicht van het oeuvre samenstellen, en zouden het ook op prijs stellen, werken in bruikleen te krijgen voor onze tentoonstelling. Voor de inventarisatie van de werken hebben we een formulier opgesteld, dat we U graag toezenden (of dat U kunt downloaden als pdf-bestand). Mocht U verder nog vragen hebben, dan kunt U ons altijd faxen, bellen of een e-mail sturen.

 


Contactadres

Stichting Herbert Fiedler Project
Sarphatistraat 59-61
NL - 1018 EX Amsterdam
Tel. +31 20 62282 05
Fax. +31 20 626 27 82
info@herbert-fiedler.eu

Opgericht in 1981 door mevr. A.S. Frank-Fiedler en Henricus Adrianus van der Meij, beeldhouwer. Bestuursleden: A.S. Frank-Fiedler, mr W.M.D. Moerkercken van der Meulen en Hans van der Grinten (stichter Museum Schloss Moyland).