Beknopte biografie
(OTTO) HERBERT FIEDLER, 1891-1962

1891 Herbert Fiedler wordt op 17 september in Leipzig geboren

1910 Eindexamen Nicolai Gymnasium, Leipzig

1910-1912 studie aan de Königliche Kunstakademie te Dresden, op aanbeveling van Max Liebermann en Wilhelm Trübner; leert Georg Grosz kennen. Tekenlessen van Robert Sterl en Richard Müller.

1912 verhuist (op advies van Waldemar Rösler) naar Berlijn. Deelt woning en atelier met George Grosz; eerste ontmoeting met Max Beckmann

1913-1914 neemt deel aan de voorjaarstentoonstelling van de Berliner Sezession; in april verhuist Fiedler naar Parijs. Maakt kennis met de graficus Otto Schoff; samen tekenen zij model in de Académie Colarossi. Ontmoet Jules Pascin, Karl Hofer en Wilhelm Uhde. Neemt deel aan de herfsttentoonstelling van de Berliner Sezession; tent. "Der Dôme", Galerie Flechtheim, Düsseldorf

1914 Hedwig Jaenichen-Woermann biedt Fielder een stipendium aan voor een jaar in Parijs. Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk. Fiedler moet Parijs hals over kop verlaten, met achterlating van schilderijen en dagboeken. Hij gaat terug naar Leipzig en wordt naar het Oostfront gestuurd.

1916 Fiedler wordt gewond ontslagen uit militaire dienst. Keert terug naar Berlijn; vervangende dienstplicht

1918 neemt deel aan de tentoonstelling van de Freie Sezession, Berlijn. Lovende kritiek van Karl Scheffler in 'Kunst und Künstler'. Maakt kennis met John Heartfield, Richard Hülsenbeck, Frans Wildenhain, Max Pechstein en Bertolt Brecht.

1924-1926 werkt in de filmstudio's en ateliers van de UFA

1926-1927 reist naar Italië met de beeldhouwer Kurt Radtke

1930-1931 tweede verblijf in Parijs. Ontmoet de Zwitserse schilderes Amrey Balsiger

1932 Amrey komt naar Berlijn; Fiedler exposeert in Galerie Gurlitt, en valt op door een nieuwe, frescoachtige schildertechniek (Steinmalerei) die hij samen met Kurt Radtke heeft ontwikkeld. Opnieuw lovende kritiek van Scheffler.

1933-1934 voorjaars- en herfsttentoonstelling van de Berliner Sezession; groepstentoonstelling Künstlerbund, Kassel/Saarbrücken, Verein Berliner Künstler

1934-1935 vertrekt naar Nederland; neemt met hulp van Amrey zijn werk mee; woont en werkt in het kunstenaarsdorp Laren (N.H.); bezoek van George Grosz

1937 Fiedler wordt gezocht door de 'Reichskammer der Bildende Künste' (Mitteilungsblatt der Reichskammer der Bildende Künste, 1937)

1938-1939 huwelijk met Amrey Balsiger; geboorte van hun dochter, Anna Sabine1940 Duitsland bezet Nederland; de Fiedlers moeten naar Amsterdam verhuizen; tijdens de oorlog ziet hij Max Beckmann regelmatig

1941 Fiedler wordt dankzij de schilder Jan Wiegers lid van 'De Onafhankelijken'

1942 solotentoonstelling in Galerie Pampus, Amsterdam

1944 wordt opgeroepen voor dienst; uit angst voor het lot van zijn vrouw en kind, duikt hij niet onder; is tot het eind van de oorlog bruggewachter

1945 belandt na de oorlog in een interneringskamp; wordt na 2 maanden vrijgelaten, op voorspraak van vakgenoten en verzetsorganisaties; tentoonstellingsverbod tot 1 januari 1946

1948 Fiedler en Amrey worden lid van de nieuw opgerichte kunstenaarsgroep 'De Realisten'

1949 lid van de 'Hollandsche Aquarellistenkring'

1953 studiereis naar München en Murnau op uitnodiging van de Max Beckman Gesellschaft

1957 krijgt de Nederlandse nationaliteit

1961 viert zijn 70ste verjaardag onder grote belangstelling van vrienden en de pers. Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum, biedt hem een grote retrospectieve tentoonstelling aan

1962 sterft op 27 februari onverwacht aan een hartaanval; sept-oct herdenkingstentoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam

1999 Amrey Balsiger sterft op 23 april 1999


1936-1961 verschillende solo- en groepstentoonstellingen in Nederland, Frankrijk, Spanje en Egypte

1982-1983 reizende tentoonstelling in Nederland (coll. Frank-Fiedler): Nijmegen, Hilversum, Zwolle, Franeker, Amsterdam (Arti et Amicitiae).